Kompendium wiedzy o AML

Zbiór artykułów na temat przepisów i porad dotyczących ustawy o przeciwdzialaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terrroryzmu


Twój system AML!

Copyright © FiberPay 2023.

Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019

FiberPay sp. z o.o.

ul. Grzybowska 4/106

00-131 Warszawa

[email protected]

NIP: 7010634566

REGON: 36589948900000

KRS: 0000647662