Jakie regulacje prawne musi spełniać lombard

16 PAŹDZIERNIKA 2023

Prowadzisz lombard lub zamierzasz otworzyć działalność lombardową? Musisz dostosować się do nowych przepisów. Regulacja prawne dla lombardów wynikają z ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Alt text

Zmiany w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Od 7 stycznia 2024 roku wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową mają obowiązek uzyskać wpis do specjalnego rejestru działalności lombardowej prowadzonego przez KNF na mocy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Ustawodawca przewidział wysokie kary za naruszenia przepisów. Możliwe będzie nałożenie grzywny sięgającej nawet 500 000 zł.

Do kiedy należy uzyskać wpis w rejestrze lombardów?

Lombardy już istniejące na rynku mają czas na wdrożenie nowych regulacji. Takie podmioty będą mogły prowadzić działalność bez wpisu do 7 lipca 2024 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać aby uzyskać wpis do rejestru lombardów?

 • Lombard ma obowiązek przyjąć formę działalności w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej , z kapitałem zakładowym niepochodzącym z kredytu, pożyczki lub nieudokumentowanych źródeł.
 • Co więcej, minimalny kapitał zakładowy dla spółek z o.o. wynosić musi aż 50 000 zł.
 • Istotne są także wymogi dotyczące członków zarządu i innych kluczowych pracowników firmy – nie mogą one posiadać przeszłości kryminalnej w zakresie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu czy obrotowi pieniędzmi.

Regulacje prawne w obszarze AML

W nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową zostali włączeni do bezpośrednio do katalogu instytucji obowiązanych. Zmiana ta, wchodząca w życie także od 7 stycznia 2024 roku, zobowiązuje lombardy do stosowania procedur zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co istotne za brak przestrzegania ustawy AML można otrzymać duże kary pieniężne. Wiele podmiotów obowiązanych ustawą bagatelizuje zagrożenie lub w ogóle nie zdaje sobie sprawy z wymogów jakie nakłada na nich ustawodawca. Właściciele lombardów muszą być przygotowani na spełnianie obowiązków ustawy AML.

Jakie obowiązki w zakresie AML ma lombard?

 • Opracowanie procedury AML oraz oceny ryzyka.
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (customer due diligence) wobec swoich klientów.
 • Prowadzenie oceny ryzyka dla każdej transakcji klienta zgodnie z przyjętymi regułami.
 • Prowadzenie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, czyli okresowe sprawdzenie informacji o kliencie, ale również w specyficznych przypadkach częściej.
 • Zgłaszanie transakcji ponadprogowych do GIIF.
 • Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych działań.

Warto przygotować firmę na nowe obowiązki i przeszkolenie pracowników. Takie szkolenie gwarantuje spełnienie jednego z kluczowych elementów wymogów ustawowych.

Nadal masz wątpliwości czy System AML jest dla Ciebie?

Dla wszystkich nowych użytkowników oferujemy darmowy 30 dniowy okres próbny, podczas którego można przetestować wszystkie funkcje i możliwości Systemu AML bez żadnych zobowiązań.System AML
System AML