AML Antykwariatów, Galerii i Domów Aukcyjnych

antykwariaty,galerie sztuki, domy aukcyjne

W dobie rosnącej liczby przepisów i wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT), antykwariaty, galerie sztuki oraz domy aukcyjne, stały się instytucjami obowiązanymi i muszą wprowadzać odpowiednie procedury i narzędzia w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. System AML został opracowany, aby pomóc Twojej firmie w spełnieniu tych wymogów, oferując kompleksowe i elastyczne rozwiązanie dostosowane do specyfiki branży sztuki.

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku wprowadziła istotne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany te znacznie rozszerzyły zakres podmiotów, które muszą przestrzegać wymogów dotyczących identyfikowania, monitorowania i zgłaszania podejrzeń o pranie pieniędzy. Zgodnie z nowymi przepisami, antykwariaty, galerie sztuki i domy aukcyjne, także muszą przestrzegać wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dostosowanie do przepisów AML/CFT

System AML jest stale aktualizowany, aby dostosować się do zmieniających się przepisów i wymogów dotyczących AML/CFT. Dzięki temu antykwariaty, galerie sztuki i domy aukcyjne mogą być pewne, że spełniają aktualne wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zebranie pełnych informacji o kliencie i transakcjach w jednym miejscu

System AML gromadzi i przechowuje wszystkie informacje o kliencie, takie jak dane osobowe, informacje o źródle funduszy oraz celu transakcji, w jednym miejscu. Ułatwia to zarządzanie danymi klientów, umożliwiając szybką weryfikację klienta pod kątem zgodności.

Zebranie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Nasz system AML pomaga w identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, którzy posiadają bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje dotyczące transakcji. System umożliwia zbieranie i przechowywanie danych na temat beneficjentów rzeczywistych, co przyczynia się do pełniejszego zrozumienia struktury własności oraz kontroli klientów.

Zebranie informacji o osobach eksponowanych politycznie

System AML wspiera identyfikację i weryfikację klientów, którzy są osobami eksponowanymi politycznie (PEP) oraz członkami ich rodzin czy bliskimi współpracownikami. Ustalenie statusu PEP pozwala na stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa finansowego, takich jak wzmocnione procedury AML/CFT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Identyfikacja i ocena ryzyka

System AML umożliwia przeprowadzenie indywidualnego określenia i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Obejmuje to analizę klientów, źródeł i celów transakcji. Wyniki analizy są przedstawiane w postaci raportu, który najczęściej jest wymagany podczas kontroli.

Monitorowanie transakcji

System AML umożliwia monitorowanie transakcji na bieżąco, co pozwala na szybkie wykrywanie oraz reagowanie na podejrzane lub nietypowe operacje. Dzięki temu, Twoja galeria sztuki lub dom aukcyjny może minimalizować ryzyko związane z praniem pieniędzy, dbając jednocześnie o swoją renomę i zgodność z ustawą.

Sprawdzanie list sankcyjnych

System AML pozwala na automatyczne sprawdzanie osób fizycznych, firm oraz instytucji na listach sankcyjnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Dzięki temu, Twój antykwariat, galeria sztuki czy dom aukcyjny może uniknąć ryzyka współpracy z podmiotami objętymi szczególnymi środkami ograniczającymi i zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi czy finansowymi.

Wewnętrzne procedury AML

Dzięki kreatorowi polityki AML LegalGeek, z którym zintegrowany jest System AML, Twoja galeria sztuki może w prosty sposób opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury AML, zgodne z obowiązującymi przepisami. System pomaga w opracowywaniu zasad postępowania, które ograniczą ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, uwzględniając specyfikę branży w której działają antykwariaty, galerie sztuki i domy aukcyjne.

Szkolenia dla pracowników

System AML oferuje rejestr obowiązkowych szkoleń pracowników, które mają na celu podnoszenie wiedzy i świadomości związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regularne szkolenia są kluczowe dla zrozumienia i prawidłowego stosowania procedur AML/CFT, co pozwala na uniknięcie naruszeń przepisów. Aktualny rejestr szkoleń jest też jedną z pierwszych rzeczy, o które pyta kontroler podczas ew. kontroli.

Zapewnij zgodność z przepisami AML/CFT w swoim antykwariacie, galerii sztuki lub domu aukcyjnym, korzystając z naszego kompleksowego i dostosowanego do branży systemu AML.

Wdrożenie naszego systemu AML to inwestycja w bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, która przyniesie korzyści zarówno antykwariatom, galeriom sztuki, domom aukcyjnym, jak i ich klientom. Zapewnij sobie spokój ducha, wiedząc, że Twoja firma jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi AML i CFT, korzystając z naszego profesjonalnego wsparcia.

Nadal masz wątpliwości czy System AML jest dla Ciebie?

Dla wszystkich nowych użytkowników oferujemy darmowy 30 dniowy okres próbny, podczas którego można przetestować wszystkie funkcje i możliwości Systemu AML bez żadnych zobowiązań.System AML
System AML