Regulaminy i polityka prywatności

Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania Twojej prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zapewniamy ich bezpieczeństwo oraz umożliwiamy Ci kontrolę nad nimi. W naszym dokumencie Polityki prywatności znajdziesz informację o tym, jakie prawa Ci przysługują, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz jak możesz je aktualizować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Regulamin System AML

Zbiór zasad obowiązujących podczas korzystania z usługi System AML

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia usługi Przekazu pieniężnego przez FiberPay, wzajemnych praw i obowiązków Stron, a także zasad ponoszenia odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnego

Regulamin Szybki Skan AML

Zbiór zasad obowiązujących podczas korzystania z usługi System AML

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia usługi Przekazu pieniężnego przez FiberPay, wzajemnych praw i obowiązków Stron, a także zasad ponoszenia odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnegoSystem AML
System AML