AML dla kantorów i giełd walut wirtualnych

kantory i giełdy walut wirtualnych

Kantory i giełdy kryptowalut stają się ważnymi uczestnikami rynku finansowego. Z tego powodu, podobnie jak inne instytucje finansowe, kantory kryptowalut muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). System AML obok dostosowanej polityki AML oferuje kompleksowe rozwiązanie, które wspiera kantory kryptowalut w spełnianiu tych obowiązków.

Dostosowanie do przepisów AML/CFT

System AML jest stale aktualizowany, aby dostosować się do zmieniających się przepisów i wymogów dotyczących AML/CFT. Dzięki temu kantory kryptowalut mogą być pewne, że spełniają aktualne wymogi ustawowe.

Zebranie pełnych informacji o klientach w jednym miejscu

System AML umożliwia zebranie i przechowywanie pełnych informacji o klientach, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Ułatwia to analizę danych oraz monitorowanie transakcji związanych z wymianą kryptowalut.

Identyfikacja i ocena ryzyka

System AML pomaga kantorom kryptowalut w identyfikacji i ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspiera również opracowywanie wewnętrznych procedur AML/CFT oraz dostosowanie ich do specyfiki kantoru.

Gotowe szablony związane z działaniami AML

System AML został zaprojektowany z myślą o wygodzie i efektywności użytkowników, dlatego oferujemy szereg gotowych szablonów dokumentów, które ułatwiają i przyspieszają proces zbierania informacji o klientach. Szablony te obejmują m.in. potwierdzenie danych klienta, zebranie informacji o osobach eksponowanych politycznie (PEP), zebranie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz inne niezbędne dokumenty związane z przepisami AML/CFT.

Łatwiejsza współpraca z innymi instytucjami obowiązanymi

Dzięki systemowi AML możesz łatwo wypełnić obowiązki wynikające ze wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (Extended Due Diligence) dotyczących giełd kryptowalut. Giełdy kryptowalut muszą wykazać przed bankami faktycznie wykorzystywanie systemu AML w swojej działalności i udowodnić wykonywanie obowiązków wynikających z posiadanej polityki AML.

Zebranie informacji o beneficjentach rzeczywistych

System AML wspiera proces identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych klientów kantoru kryptowalut. Pozwala to na szybką rejestrację informacji o strukturze własnościowej klientów oraz ocenę ryzyka związanego z nimi oraz posiada integrację z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych

Zebranie informacji o osobach eksponowanych politycznie

System AML pomaga w zebraniu informacji od klientów, którzy są osobami eksponowanymi politycznie (PEP) lub ich bliskimi współpracownikami. Ułatwia to stosowanie odpowiednich środków ostrożności wobec takich klientów, zgodnie z wymogami ustawy AML.

Sprawdzanie na listach sankcyjnych

System AML umożliwia sprawdzanie osób fizycznych, firm oraz instytucji na listach sankcyjnych, co pozwala na weryfikację, czy dany klient nie jest objęty szczególnymi środkami ograniczającymi. Dzięki temu kantory kryptowalut mogą unikać ryzyka nawiązywania współpracy z osobami objętymi sankcjami.

Monitorowanie transakcji

System AML umożliwia monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie podejrzanych działań oraz reagowanie na potencjalne sytuacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Funkcjonalność ta pozwala na identyfikowanie nietypowych schematów transakcyjnych oraz podejrzanych transakcji przekraczających ustalone progi.

Raportowanie i zawiadamianie właściwych organów

System AML ułatwia również tworzenie i przekazywanie sprawozdań oraz zawiadomień do właściwych organów, takich jak Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Dzięki temu kantory kryptowalut mogą wypełniać swoje obowiązki sprawozdawcze w sposób terminowy i zgodny z przepisami.

Szkolenia i podnoszenie świadomości

System AML oferuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz kursów online, które pomagają podnosić wiedzę i świadomość pracowników kantorów i giełd kryptowalut na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Regularne szkolenia są wymagane ustawowo i są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu zrozumienia i stosowania przepisów AML/CFT.

Integracja API

Kantory i giełdy kryptowalut dokonujące dużej liczby transakcji mogą liczyć na łatwą integrację API z systemem AML w celu przyspieszenia procesów weryfikacji klientów i ich transakcji w czasie rzeczywistym dla dużej liczby transakcji i klientów. System automatycznie powiadomi za pomocą mechanizmu Webhook giełdę lub kantor kryptowalut w sytuacji wystąpienia nietypowych transakcji lub nieakceptowalnego ryzyka klienta.

Wsparcie techniczne i eksperckie

Korzystając Systemu AML, kantory kryptowalut mogą liczyć na wsparcie techniczne oraz dostęp do wiedzy eksperckiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy, aby pomóc w razie pytań lub problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

Wdrożenie naszego systemu AML to inwestycja w bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, która przyniesie korzyści zarówno kantorom kryptowalut, jak i ich klientom. Zapewnij sobie spokój ducha, wiedząc, że Twoja firma jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi AML i CFT, korzystając z naszego profesjonalnego wsparcia.

Nadal masz wątpliwości czy System AML jest dla Ciebie?

Dla wszystkich nowych użytkowników oferujemy darmowy 30 dniowy okres próbny, podczas którego można przetestować wszystkie funkcje i możliwości Systemu AML bez żadnych zobowiązań.System AML
System AML