Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

System AML to wszystko czego potrzebujesz w zakresie wymogów ustawowych oraz AML/CFT.
Wykup subskrypcję i ciesz się nieograniczoną liczbą sprawdzeń podmiotów.
Wykup sprawdzenie i przetestuj nasze możliwości dla jednego podmiotu.
System AML
System AML

Problemy

Obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy

NotificationImportantIcon
NotificationImportantIcon

Wymóg prawny

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest wymogiem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jeżeli jesteś instytucją obowiązaną

FolderIcon
FolderIcon

Kontrola dokumentacji

Obowiązek ten podlega kontroli - aby uniknąć ryzyka kar powinieneś dokumentować czynności jakich wymaga prawo

Instytucje obowiązane

Lista instytucji obowiązanych do przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

checkIcon
checkIcon

Adwokaci i radcy prawni


checkIcon
checkIcon

Banki i instytucje finansowe

checkIcon
checkIcon

Biura rachunkowe


checkIcon
checkIcon

Biura Usług Płatniczych

checkIcon
checkIcon

Bukmacherzy


checkIcon
checkIcon

Doradcy podatkowi

checkIcon
checkIcon

Firmy pożyczkowe


checkIcon
checkIcon

Fundusze inwestycyjne

checkIcon
checkIcon

Instytucje pieniądza elektronicznego


checkIcon
checkIcon

Kantory wymiany walut

checkIcon
checkIcon

Krajowe Instytucje Płatnicze


checkIcon
checkIcon

Notariusze

checkIcon
checkIcon

Portale i domy aukcyjne


checkIcon
checkIcon

Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

checkIcon
checkIcon

Stowarzyszenia i fundacje


checkIcon
checkIcon

Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy

checkIcon
checkIcon

Firmy faktoringowe


checkIcon
checkIcon

Lombardy

Ryzyka

Konsekwencje prawne niestosowania się do ustawy AML

CreditCardsIcon
CreditCardsIcon

Kary pieniężne

Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar administracyjnych na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

GavelIcon
GavelIcon

Implikacje prawne

Konsekwencje niezgodności z ustawą AML może mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny

AlertIcon
AlertIcon

Utrata koncesji

Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Funkcjonalności

System AML upraszcza obowiązki ustawowe

VerificationIcon
VerificationIcon

Ocena ryzyka

Twórz kartoteki klientów i transakcji oraz dokonuj ich automatycznej oceny ryzyka z wykorzystaniem list sankcyjnych

DetectionIcon
DetectionIcon

Inteligentne wykrywanie

Zautomatyzuj wykrywanie transakcji ponad progowych i podejrzanych

UploadFileICon
UploadFileIcon

Raportowanie do GIIF

Generuj zawiadomienia STR, SAR do GIIF

Kompendium

Nadal masz wątpliwości czy obowiązuje Cię ustawa AML?

Sprawdź nasze Kompendium wiedzy albo wypełnij naszą ankietę

Uniknij ryzyk niezgodności z ustawą AML dzięki wykorzystaniu Systemu AML

Informacja o projekcie

„Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF”

Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie usługi masowego przyjmowania wpłat i masowej dystrybucji środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesu zgłaszania transakcji podejrzanych, łączonych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Celem projektu jest automatyzacja procesu analizy danych transakcji i wzrost kontroli nad całym procesem przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Całkowita wartość projektu: 488 886,51 PLN

Wartość dofinansowania: 337 848.43 PLN

Okres realizacji: styczeń 2022 – listopad 2022

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój


System AML
System AML