Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania Twojej prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zapewniamy ich bezpieczeństwo oraz umożliwiamy Ci kontrolę nad nimi. W naszym dokumencie Polityki prywatności znajdziesz informację o tym, jakie prawa Ci przysługują, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz jak możesz je aktualizować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Regulamin

Zbiór zasad obowiązujących podczas korzystnia z usługi System AML

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia usługi Przekazu pieniężnego przez FiberPay, wzajemnych praw i obowiązków Stron, a także zasad ponoszenia odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnego


Twój system AML!

Copyright © FiberPay 2023.

Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019

FiberPay sp. z o.o.

ul. Grzybowska 4/106

00-131 Warszawa

[email protected]

NIP: 7010634566

REGON: 36589948900000

KRS: 0000647662