Uprość swoje obowiązki AML z kreatorem dokumentów

Zminimalizuj koszty i ryzyko dzięki zautomatyzowanemu
tworzeniu procedur AML.
System AML
System AML

Spełnij obowiązek nakładany
na instytucje obwiązane

Ustawa AML/CFT nakłada na instytucje wiele obowiązków, których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tych obowiązków należy między innymi:

DocumentWithLens-icon
DocumentWithLens-icon

Procedura AML/CFT

To zestaw zasad i procedur, które instytucje muszą zastosować, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje to identyfikację klienta, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.

DocumentIcon
DocumentIcon

Analiza ryzyka AML/CFT

Proces oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytucje muszą ocenić potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie środki, aby je zminimalizować.

WashingMachineIcon
WashingMachineIcon

Stosowanie środków bezpieczeństwa

Instytucje muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Musi to obejmować weryfikację tożsamości klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.

ManIcon
ManIcon

Szkolenia personelu

Personel instytucji musi być regularnie szkolony w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenia te pomagają pracownikom zrozumieć swoje obowiązki i jak je spełniać.

System AML
System AML

Dlaczego to takie ważne?

Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucje obwiązane karę za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tego typu kara może skutkować m.in. cofnięciem koncesji lub zezwolenia, nakazem zaprzestania określonych działań oraz karą pieniężną w wysokości do 5 mln EUR lub 10% rocznego obrotu.

System AML

Automatyczna weryfikacja,
wykrywanie i raportowanie do GIIF

Przejdź do oferty

Szkolenia

Spełnij ustawowe obowiązki
szkolenia personelu

Przejdź do oferty

System AML
System AML

Procedury AML/CFT

Kompleksowe pakiety dokumentacji

Przejdź do oferty

Jak to działa?

Generowanie dokumentów AML nigdy nie było prostsze! Kreator AML sprawia, że prowadzenie działalności zgodnie z przepisami jest łatwe i bezstresowe.

FirstStepIcon
FirstStepIcon

Krok 1

Kup pakiet

Kupując nasz pakiet otrzymujesz wszystkie niezbędne dokumenty i procedury konieczne do spełnienia wymagań ustawy AML/CFT.

SecondStepIcon
SecondStepIcon

Krok 2

Wypełnij formularz

Dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu gotowe dokumenty będą dopasowane do Twojej działalności.

ThirdStepIcon
ThirdStepIcon

Krok 3

Pobierz gotowe dokumenty

Gotowe dokumenty pobierzesz w formacie PDF lub tekstowym.

Odpowiedni pakiet dla Twojej firmy

Nasz pakiet zawiera wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków identyfikacji Klienta i przeszkolenia pracowników. W ofercie posiadamy również same szkolenia, które umożliwią Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Dokumenty dopasowane są do wielu rodzajów działalności.
Sprawdź do jakich rodzajów działalności dostosowane są dokumenty


Szkolenie AML i
waluty wirtualne


Szkolenie
AML i RODO


Pakiet
dokumentów AMLDostęp do aktualizacji prawnych przez okres 12 miesięcy


Procedura AML/CFT


Analiza ryzyka AML/CFT


Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)


Wzór karty klienta


Wzór oświadczenia PEP


Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego


Dostęp do szkolenia online - AML i RODO


Dostęp do szkolenia online - AML i waluty wirtualne


Certyfikat ukończenia szkoleń

poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatni dodatkowo 50zł netto/osoba)


690 zł

netto za dostęp


690 zł

netto za dostęp


900 zł

netto za rok


Dopasowane procedury

Procedury tworzone w Kreatorze AML Legal Geek dopasowane są do:

checkIcon
checkIcon

Biura rachunkowe


checkIcon
checkIcon

Biura usług płatniczych (BUP)

checkIcon
checkIcon

Kantor wymiany kryptowalut


checkIcon
checkIcon

Kantory (także online)

checkIcon
checkIcon

Pośrednicy nieruchomości


checkIcon
checkIcon

Małe instytucje płatnicze (MIP)

Spełnij ustawowe obowiązki szkolenia personelu

Nasze szkolenia "AML i RODO" oraz "AML i waluty wirtualne" są kluczowe dla zrozumienia i spełnienia wymogów ustawowych. Uczestnictwo w nich pozwoli Ci na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, a także na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego Twoje kwalifikacje oraz pozwalającego na wykazanie spełnienia ustawowego obowiązku szkolenia personelu. Szkolenia dostępne są w formie nagrania, co pozwala na dostosowanie ich do Twojego harmonogramu.
System AML
System AML


System AML
System AML