Ankieta - Czy Twoja firma spełnia wymogi ustawy AML?

0/4

Czy stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji powyżej 15 000 euro?

Czy dokonujesz identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz osób upoważnionych do działania w jego imieniu?

Czy identyfikujesz beneficjentów rzeczywistych klientów i weryfikujesz ich tożsamość?

Czy ustalasz strukturę własności i kontroli dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych lub trustów?

Oceniasz stosunki gospodarcze i uzyskujesz informacje na temat ich celu i charakteru?System AML
System AML